1:1 live 3D-projektion av installationen 6:1

Två videokameror monterades i taket på ovanvåningen med 39 cm mellanrum för att simulera blicken från
en 6 gånger större människogestalt, i och med detta kom den uppförstorade maskrosens projektion att upplevas mindre rent plastiskt
och även allt annat som kamerorna fångade publik mm.