I animationen "Escalator" är det monotont evigt rullandet uppenbart.
Om man ger animationen lite tid så infinner sig snart en känsla av illamående
då den rör sig obemärkt på andra sätt .