I " Moment of clarity" har den tekniska utgångspunkten varit att liera animationen med rumsligt ljud.
Animationen har i sin uppbyggnad en stark central punkt för att öka effekten av ett fall.
Moment of clarity är ett begrepp som handlar om plötslig insikt, filmen är uppbyggd med drag av Dantes gudomliga komedi.

Bilder ur animationen.