Den platsspecifika stereoskopiska 3D-animationen Blub blub i en tvådimensionell presentation
The site-specifik stereoscopic 3D-animation Blub blub in a two-dimensional presentation

 

Gicleé prints

 

Living fossils 1
Levande fossiler 1

Living fossils 2
Levande fossiler 2

Living fossils 3
Levande fossiler 3

Living fossils 4
Levande fossiler 4

Bergsgatan har svämmat över, sjögräs och nating växer från refugen. Ål och abborrar simmar i sakta mak förbi utanför Rogers Antikvariat på andra sidan gatan från Galleri Lilith Waltenberg.

 

Ända sedan sin tid på Forum i Malmö har David Krantz försökt komma förbi den tvådimensionella bildens konventioner, att i sitt konstnärskap förmå ändra betraktarens perspektiv och försätta sin publik i nya miljöer, nya platser, nya världar. Världar han vill tillgängliggöra för både sin trogna och nya publik, de som med eller utan 3D-glasögon kan kika in i hans låda eller skriva ut sitt eget Krantzverk från internet för att sedan placera i lägenhetens privata konstsamling.

 

Att kliva in i David Krantz bildvärld är som när man i skolbiblioteket fingrande började bläddra i och läsa Bokoramas eller Tidens klassiker. Det kan vara en liten drake som plötsligt flaxar sina vingar över en biograf i Kivik, landskapet Brobdingnag där betraktaren låter sig vaggas in i Swiftvärldens gungning innan den inspekterande blir inspekterad av en insekt; insektens eget perspektiv på det utan eftertanke bortkastade skräpet under en maskros, eller som nu en Krantzvärld mellan botten och vattenyta.

 

I bildsviten Levande fossiler skildrar Krantz med sitt karaktäristiska bildspråk urtidsdjur, vilka vi känner igen från fossiler, men som här överlevt massrovfiske, miljöförstörelse och utrotning. Ett av de nu levande förhistoriska djuren är den skalbeklädda, och av Oliver Wendell Holmes omdiktade, bläckfisken Nautilus – ett djur som skapat för att leva i Krantz universum.

 

Namnet Nautilus känner vi dock mest från En världsomsegling under havet, och från Jonathan Swift lutar sig Krantz nu mot Jules Verne, mästaren på att i ord forma fantasins allra äventyrligaste miljöer. Kapten Nemo som rusar fram under världshaven i sin Nautilus rammandes kolonialmakternas imperialistiska fartyg. När nu kapten Krantz färdas under havsytan med oss, galleripubliken, som sin personliga Aronnax, är det en annan form av kolonialism han vill göra oss uppmärksamma på. Landvarelsernas rovföring av vattenvärlden, hotet mot historien och hotet mot naturen finns både i Krantz motiv av levande fossiler och i kombinationen av digitalt skapade bilder föreställande en fysisk värld. På samma sätt höjer också Verne och Krantz gemensamt rösten i den platsspecifika 3D-animationen Blub blub, för flanören som från Bergsgatan ramlat in på galleriet är det en drömskt hypnotisk animation, samtidigt reser en delegation från Maldiverna världen runt i möten med statsledningar för att undersöka möjligheterna till att finna ett landområde dit man kan flytta ö-riket. Och hårnatingen böljar på refugen.

 

Per Bergström