Till utställningen i Sjöbo har jag skapat 3D-animationer fritt efter Herman Rorschach 10 nonfigurativa bilder.
  Herman Rorschach bilder används/användes inom psykiatrin
för att bedöma den psykiska hälsan hos patienten.
Man skulle kunna säga att rorschachtestet studsar tillbaka mot betraktaren
då dennes tolkning av bilderna i sin tur tolkar betraktaren.

I mina animationer har rorschachformer av olika slag placerats i rum vi i någon mån är bekanta med,
eftersom de rör på sig får "bläcklumparna" i vissa fall en tydligare figurativ karaktär och ger därigenom en snävare tolkningsfrihet. 
Ur animationerna har jag genererat 10 stycken stillbilder dessa fungerar som en kontrast till de rörliga bilderna
eftersom dess frånvaro av rörelse ger betraktaren fler möjligheter till tolkning.


Rats Diaper, Gicleé print 30x22 cm 2010


Dogma I am God, Gicleé print 30x22 cm 2010


Motion, Gicleé print 30x22 cm 2010


Red rum Madam, Gicleé print 30x22 cm 2010


Nej leta i ateljen, Gicleé print 30x22 cm 2010


Studs, Gicleé print 30x22 cm 2010


Boogie, Gicleé print 30x22 cm 2010


Herman, Gicleé print 30x22 cm 2010


Eye, Gicleé print 30x22 cm 2010


Wolf, Gicleé print 30x22 cm 2010