Skrik 1933, Gicleé print, 84x100 cm


Skrik 1925, Gicleé print, 84x100 cm

 


Skrik 1960, Gicleé print, 84x100 cm


Skrik 1980, Gicleé print, 84x100 cm

 

Till utställningen på Staffanstorps Konsthall experimenterar jag med bildminnet, det sägs att just det är
starkaste av alla minnen. Bilder drar genast igång tankeprocesser vare sig vi vill eller inte i många
fall låter vi det passera andra gånger kan vi omfamna intrycket och leda in oss på en resa i vår minnesbank. 

Vad jag har intresserat mig för är dels att vi vill förstå det vi ser och gärna sätter in det i ett sammanhang,
som när vi ser en abstrakt målning; är den målad med horisontala penselstreck ser vi ofta ett landskap
ett hav eller en himmel är det däremot vertikala streck kan vi istället se rum, byggnader eller träd.
Oavsett vad vi ser så vill de flesta lösa den knapphändiga information som erhålls i en icke föreställande
eller svårtolkad bild. Man kan förstås välja att se det som färg på en
yta vilket alla tvådimensionella bilder är om man skall vara noga. 

I bildserien Skrik har jag valt bilder från klassiska filmer som många är förtrogna med,
dessa bilders information har reducerat till ett relativt minimum genom att härma abstrakt
bildkonst, jag överlåter processen att framkalla den konkreta bilden till åskådaren.